Noutăți

( actualizat de admin 05.02.2024 )

DataDescriereFișier
05.02.2024 NOTIFICARE
Subsemnata, Adi Maria, medic de familie notific intenția de vânzare/concesionare a praxisului de medicină de familie din cadrul CMI Adi Maria cu sediul la adresa Galații-Bistriței, numărul 163.
În evidența cabinetului figurează 1650 pacienți, din care asigurați 1240.
22.01.2024 Dragi colegi,
Vă aducem la cunoștintă că in data de 10.02.2024, ora 9:00 la Hotel Metropolis Bistrița, se convoaca Adunarea Generala a Colegiului Medicilor Stomatologi Bistrița-Năsăud cu următoarea ordine de zi:
- Raportul Președintelui;
- Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
În continuare, va avea loc cursul cu tema "Restaurarea protetica a bresei edentate; de la scanare până la implantare" susținut de D-nul Conferențiar universitar Dr. Marius Leretter - creditat cu 8 credite.
La finalul cursului, sunteți invitați cu toții la prânzul prilejuit de intâlnirea noastră.
Pentru o bună organizare, vă rugăm să vă anunțați participarea.
(plata cursului este 150 lei se poate achita in contul RO07BTRL00601205C29232XX Banca Transilvania Bistrița)

Vă așteptăm cu drag!
Președinte,
Dr. Costea Adrian Cornel
-