În această secțiune va punem la dispozitie o importanta baza de date care contine cele mai importante reglementări legislative din domeniul sănătății. Puteți găsi cele mai importante acte normative care reglementează exercitarea profesiei de medic, activitatea in domeniul medical, precum si extrase relevante din legislatia europeană.

* Decizia nr. 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România

* Decizia nr. 6/1AGN/2021 privind adoptarea Codului deontologic al medicului stomatolog

* Decizia CN nr. 1/2CN/2021 – taxe care se încasează de CMSR pentru servicii prestate exclusiv la nivel național

* Decizia CN nr. 22/2CN/2020 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

* Decizia CN nr. 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al CMDR

* Decizia CN nr. 16/ 24.03.2020

* Decizia CN nr. 14/2CN/2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice

* Decizia CN nr. 13/2CN/2020 privind suspendarea activităților corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, precum și a soluționării cauzelor disciplinare pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României

* Decizia CN nr. 12/2CN/2020 privind suspendarea obligației de plată a cotizației de membru al CMSR pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii

* Decizia CN nr. 9/2CN/2020 privind aprobarea componenței CEC pentru alegerile parțiale organizate până la expirarea mandatului 2019-2023 al organelor de conducere ale CMSR, la nivel local și național

* Decizia CN nr. 4/2CN/2020 – taxe care se încasează de CMSR pentru servicii prestate exclusiv la nivel național

* Decizia CN nr. 24/2CN/2019 privind eliberarea certificatului de membru al CMSR

* Decizia CN nr. 22/2CN/2019 privind aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere CMSR

* Decizia CN nr. 21/2CN/2019 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local și național pentru mandatul 2019-2023

* Decizia CN nr. 18/2CN/2019 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

* Decizia CMSR nr. 16/2019 privind întocmirea și eliberarea certificatului profesional curent

* Decizia CMSR nr. 15/2019 privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

* Decizia CMSR nr. 14/2019 privind cazurile de suspendare și de încetare a calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

* Decizia CMSR nr. 13/2019 privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

* Decizia CMSR nr. 6/2019 referitoare la obligația colegiilor teritoriale de a efectua demersurile necesare pentru modificarea denumirii, siglei și ștampilei

* Decizia CMDR nr. 12/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia nr. 5/2008

* Decizia CMDR nr. 16/2016- Certificatului de status profesional curent

* Decizia nr. 15/2016 acordul pacientului informat

* Decizia nr. 14/2016 modificare/completare Decizia nr. 16/2013

* Decizia nr. 13/2016 mecanismul de alerta

* Decizia nr.7/2015 - exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial

* Decizia nr. 16/2013 certificat de membru

* Decizia nr. 6/2015 procedura transfer

* Decizia nr. 78/2012 taxe CMDR

* Regulamentul electoral si anexele

* Decizie nr. 3/2013 privind aprobarea chestionarului de evaluare a stării generale a pacientului

* Anexă la Decizia nr. 3/2013

* Decizia CMSR nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

* Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

* Ordin nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

* Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

* Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

* Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare

* Ordin pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară

* Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

* Ordonanța Guvernului privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

* Legea privind drepturilor pacientului