Colegiul Medicilor Stomatologi
Bistrița


Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR
Măsuri adoptate la nivelul CMSR referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19,
precum și la protecția membrilor corpului profesional

Surse de informații oficiale referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-2)
În cadrul prezentei secțiuni pot fi consultate informații privind măsuri adoptate la nivelul corpului profesional referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum și informații actualizate periodic publicate de autorități competente cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și boala provocată de acesta, COVID-19. Această secțiune este gestionată de Grupul de lucru de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR.


Dragi colegi, vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale și să verificați întotdeauna informațiile la care aveți acces.DataDescriereFișier
06.04.2021Adresa CMSR nr. 995 / 06.04.2021
10.11.2020Ordonanța de urgență nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
20.11.2020Anunț colegii teritoriale nr.3891 din 20.11.2020
05.05.2020Decizia CN nr. 14/2CN/2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice
24.03.2020Decizia CN nr. 16/ 24.03.2020
26.03.2020Decizia CN nr. 13/2CN/2020 privind suspendarea activităților corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, precum și a soluționării cauzelor disciplinare pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României
26.03.2020Decizia CN nr. 12/2CN/2020 privind suspendarea obligației de plată a cotizației de membru al CMSR pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii
18.03.2020Decizie Biroul Executiv Național nr.12 3BExN 2020
11.03.2020Decizie Biroul Executiv Național nr.11 3BExN 2020
30.03.2020Adresa Camera Deputaților, având în vedere necesitatea protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2
30.03.2020Adresa Ministerul Sănătății, având în vedere necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, a personalului nemedical din cadrul cabinetelor stomatologice, a pacienților și însoțitorilor acestora
30.03.2020Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită adoptarea și implementarea de măsuri sau, după caz, susținerea adoptării acestora de către autoritățile competente, în cel mai scurt timp, privind:
30.03.2020CMD BN Nr.65/30.03.2020 Biroul de conducere al CMD BN adoptă următoarea decizie
30.03.2020CMD BN Nr.64/30.03.2020 Biroul de conducere al CMD BN adoptă următoarea decizie


Colegiul Medicilor Stomatologi Bistrița

Oamenii au un zâmbet minunat!
Uneori și datorită nouă.

About Image
About Image
About Image

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare.

LegislațieSecțiune dedicată noutăților CMS Bistrița-Nãsãud ( actualizat 28.03.2022 )
DataDescriereFișier
28.03.2022ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST VACANT 20.04.2022

CATRE,
COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI BISTRITA-NASAUD
Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca unitatea noastra organizeaza in luna aprilie 2022, un concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist stomatolog/dentist, respectiv, in data de20.04.2022 ora 9,00 va avea loc proba scrisa si in data de 28.04.2022 ora 9:00 proba interviu. Concursul se va desfasura la sediul unitatii.
Va rugam sa ne nominalizati doua persoane de la d-voastra care sa faca parte din comisia de examinare alaturi de d-na lstrate Anca - medic primar OMS Bistrita - presedintele comisiei si una persoana - presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor alaturi de : dna Chitimus Gabriela , medic specialist si dna Pacurari Ancuta, medic specialist din cadrul OMS Bistrita.

24.02.2022ANUNȚ COLEGII TERITORIALE

Către Colegiile Teritoriale
în atenția Doamnelor/Domnilor Președinți
Stimați colegi,
Având în vedere nevoia acută a populației din țara noastră la serviciile stomatologice, știut fiind faptul că România se află pe ultimul loc în U.E. în ceea ce privește sănătatea orală, Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a militat permanent pentru reconsiderarea politicilor de sănătate aplicate stomatologiei în domeniul scrviciilor de îngrijiri de sănăntate prin sistemul public de asigurări sociale de sănătate. În acest context, CMSR a solicitat autorităților statului, pe baza unor note de fundamentare temeinic documentate, să pună în aplicare măsurile propuse prin Moțiunea Consiliului național al CMSR.
Proiectul de modificare al contractului-cadru și a normelor de aplicare ale acestuia publicat pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) aduce anumite modificări ale clauzelor contractuale pentru serviciile stomatologice. Concret, pentru anul 2022, bugetul alocat stomatologiei a fast majorat cu peste 70%, depășind suma de 200 milioane lei, iar tarifele de contractare pentru tratamentele/procedurile stomatologice au fost majorate cu peste 43%. Plafonul lunar alocat pentru medicii stomatologi aflați în relații contractuale cu casele de sănătate teritoriale a crescut cu l00%, respectiv în loc de 2000 lei pe lună, va fi de 4000 lei pe lună, cu o majorare de incă 50% pentru medicii care oferă servicii stomatologice în mediul rural (6000 lei/medic/stomatolog/lună). Precizăm că intrarea în vigoare a noilor clauze contractuale se va face începând cu 1 aprilie 2022, respectiv după expirarea actualelor clauze ale contractelor aflate în derulare. Apreciind crșterea bugetului alocat serviciilor stomatologice ca un prim pas, în cadrul negocierilor/consultărilor recente cu CNAS, CMSR a solicitat creșterea bugetului alocat stomatologiei la un procent de 2% din FNUASS și identificarea unor modalități corecte de finanțare pentru stomatologie.

Cu consideratie,
Prședintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

21.12.2021ANUNȚ COLEGII TERITORIALE

Către
Colegiile teritoriale
Stimați Colegi,
Având în vedere faptul că, în urma întâlnirii din data de 07.12.2021 dintre reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi din România și reprezentanții Ministerului Sănătății, autoritatea de stat a agreat propunerile de modificare a Ordinului ministrului sănătății nr. 176/2021 formulate de către corpul nostru profesional și care vor fi integrate în cuprinsul actului normativ în vederea stabilirii unei forme modificate a ordinului de natură să asigure o aplicare adecvată în cadrul cabinetelor stomatologice.
Până la data adoptării și intrării în vigoare a modificărilor aduse Ordinului ministrului sănătății nr. 1761/2021, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință orice acțiune de control desfășurată de către DIrecțiile de Sănătate Publică din județele dumneavoastră, ținând cont de faptul că reprezentanții Ministerului Sănătății ne-au asigurat că, în toată această perioadă, vor fi sistate controalele vizând aplicarea normelor privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în cabinetele stomatologice.
Cu deosebită considerație,
Președinte C.M.S.R.
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

20.01.2022Curs "Reconstructia defectelor osoase alveolare si reabilitarea implanto-protetica"
În data de 5 februarie 2022, începând cu ora 9:00, la Hotel Bistrița va avea loc cursul cu tema "Reconstrucția defectelor osoase alveolare și reabilitarea implanto-protetică" susținut de către Șef lucrări Dr. Armencea Gabriel.
Cursul este creditat cu 8 credite EMC.
14.12.2021DECIZIE Nr. 16/2CN/2021 din 26 noiembrie 2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi
EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 6 decembrie 2021
27.10.2021Curs "Gestionarea stărilor de inflamații parodontale marginale acute și cronice prin terapii alopate și alternative"
În data de 13 noiembrie 2021, începând cu ora 9:00, la Hotel Bistrița va avea loc cursul cu tema “Gestionarea stărilor de inflamații parodontale marginale acute și cronice prin terapii alopate și alternative” susținut de către Șef lucrări Dr. Cinel Malița.
Cursul este creditat cu 8 credite EMC.
17.08.2021Curs "Accidente și complicații în reabilitarea orală"
In data de 11 septembrie 2021 ora 9.00 la hotel Bistrita va avea loc cursul cu tema "Accidente si complicatii in reabilitarea orala".
Lector curs - Șef lucrări Dr. Armencea Gabriel.
10.06.2021Grupul de companii Inspire, specializat în consultanță în fonduri europene,
anunță anul acesta o axă de finanțater în care medicii sunt favorizați pentru obținere de finanțări a 50.000 Euro nerambursabilil 100% pentru inființarea și dotarea cabinetelor medicale, stomatologice și veterinare în mediul rural prin Submăsura 6.2 sau pana la 200.000 euro cu 30% cofinantare prin Submasura 6.4.
Pentru detalii accesați site-ul Inspire
10.06.2021Dragi colegi,
Vă anunțăm că în data de 26 iunie 2021 ora 9:00 va avea loc, la Hotel Bistrița cursul cu tema " Abordarea stomatologică complexă multidisciplinară în perioada copilăriei, adolescenței și a adultului tânăr" susținut de către Prof. Dr. Țermure Viorica UMF Cluj Napoca.
Credite EMC 8.
Vă așteptăm cu drag!
08.06.2021La Spitalul Județean de Urgență Bistrița vor fi 4 posturi de medic specialist si 4 posturi de asistente. Medicii specialisti interesati se pot pregati pentru examen/concurs. Comisia va fi formata din cadre didactice de la UMF Iuliu Hatieganu Cluj Napoca. O sa revenim cu alte informatii.
15.06.2021Vă anunțăm ca în data de 15.05.2021 va avea loc la Hotel Bistrița cursul cu tema "Osteonecroza maxilarelor. Implantele dentare".
Lector curs Dr. Alina Ormenișan
01.04.2021Informare privind negocierile C.N.A.S. cu C.M.S.R. asupra Contractului-cadru pentru anul 2021-2022
18.03.2020Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu, Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România, mesaj către medicii stomatologi.
26.09.202026.09.2020 / Hotel Bistrița / Ora 09:00 Dr. Malița Cinel "Despre abordările stomatologice față de femeia gravidă în cabinetele cu practică ambulatorie"
26.09.2020 ora 09:00 in sala mare a Restaurantului Bistrita
Cursul se va desfășura cu respectarea condițiilor stării de alertă,
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid -19
Credite EMC 8