Colegiul Medicilor Stomatologi
Bistrița


Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR
Măsuri adoptate la nivelul CMSR referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19,
precum și la protecția membrilor corpului profesional

Surse de informații oficiale referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-2)
În cadrul prezentei secțiuni pot fi consultate informații privind măsuri adoptate la nivelul corpului profesional referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum și informații actualizate periodic publicate de autorități competente cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și boala provocată de acesta, COVID-19. Această secțiune este gestionată de Grupul de lucru de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR.


Dragi colegi, vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale și să verificați întotdeauna informațiile la care aveți acces.DataDescriereFișier
06.04.2021Adresa CMSR nr. 995 / 06.04.2021
10.11.2020Ordonanța de urgență nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
20.11.2020Anunț colegii teritoriale nr.3891 din 20.11.2020
05.05.2020Decizia CN nr. 14/2CN/2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice
24.03.2020Decizia CN nr. 16/ 24.03.2020
26.03.2020Decizia CN nr. 13/2CN/2020 privind suspendarea activităților corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, precum și a soluționării cauzelor disciplinare pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României
26.03.2020Decizia CN nr. 12/2CN/2020 privind suspendarea obligației de plată a cotizației de membru al CMSR pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii
18.03.2020Decizie Biroul Executiv Național nr.12 3BExN 2020
11.03.2020Decizie Biroul Executiv Național nr.11 3BExN 2020
30.03.2020Adresa Camera Deputaților, având în vedere necesitatea protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2
30.03.2020Adresa Ministerul Sănătății, având în vedere necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, a personalului nemedical din cadrul cabinetelor stomatologice, a pacienților și însoțitorilor acestora
30.03.2020Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită adoptarea și implementarea de măsuri sau, după caz, susținerea adoptării acestora de către autoritățile competente, în cel mai scurt timp, privind:
30.03.2020CMD BN Nr.65/30.03.2020 Biroul de conducere al CMD BN adoptă următoarea decizie
30.03.2020CMD BN Nr.64/30.03.2020 Biroul de conducere al CMD BN adoptă următoarea decizie


Colegiul Medicilor Stomatologi Bistrița

Oamenii au un zâmbet minunat!
Uneori și datorită nouă.

About Image
About Image
About Image

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Legislație