Decizii ale Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania

* Decizia nr. 21/2CN/2019 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale CMS din România la nivel local și național pentru mandatul 2019-2023

* Decizia nr. 18/2CN/2019 pentru aprobarea Regulamentului electoral al CMS din România

* Decizia nr. 16/2CN/2019 privind întocmirea și eliberarea certificatului profesional curent

* Decizia nr. 15/2CN/2019 privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

* Decizia nr. 14/2CN/2019 privind cazurile de suspendare și de încetare a calității de membru al CMS din România

* Decizia nr. 13/2CN/2019 privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale CMS din România

* Decizia CMSR nr. 12/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia nr. 5/2008

* Decizia CMSR nr. 16/2016- Certificatului de status profesional curent

* Decizia nr. 15/2016 acordul pacientului informat

* Decizia nr. 14/2016 modificare/completare Decizia nr. 16/2013

* Decizia nr. 13/2016 mecanismul de alerta

* Decizia nr.7/2015 - exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial

* Decizia nr. 16/2013 certificat de membru

* Decizia nr. 6/2015 procedura transfer

* Decizia nr. 78/2012 taxe CMSR

* Regulamentul electoral si anexele

* Decizie nr. 3/2013 privind aprobarea chestionarului de evaluare a stării generale a pacientului

* Anexă la Decizia nr. 3/2013