Acte normative cu incidență în medicina dentară

* Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

* Ordin nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

* Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

* Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

* Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare

* Ordin pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară

* Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

* Ordonanța Guvernului privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

* Legea privind drepturilor pacientului